Język polski

Zasady i warunki


GRACZ NIE DAJE ZGODY NA DOTRZYMANIE SIĘ w/w ZASAD: przy odwiedzaniu strony (pod pojęciem «strona» należy rozumieć projekt AZINO888), przy otwarciu konta na portalu, przy starcie gier na stronie, przy pierwszym i kolejnym korzystaniu z konta gry, przy otrzymaniu wygranych oraz innych nagród. Niniejszym gracz potwierdza prawidłowość tych zasad i gwarantuje wykonanie następujących punktów:

1. Użytkownik

1.1. Użytkownik zgadza się i przyjmuje wszystkie zasady, przepisy, warunki i wymagania, ale także całkowicie podporządkowuje się im. Poza tym, Użytkownik zgadza się z tym, że dane zasady, przepisy, warunki i wymagania mogą być zmienione bez uprzedniego zawiadomienia.

1.2. Użytkownik potwierdza fakt swojego pełnolecia i zdolności do czynności prawnych na terytorium kraju zamieszkania, albo jeżeli ma obywatelstwo w trakcie dokonania rejestracji.

1.3. Użytkownik daje zgodę na to, że oprogramowanie oraz treść strony internetowej jest udostępniana wyłącznie w jego celach osobistych, a nie komercyjnych. Użytkownik również zobowiązuje się do nieopublikowania, nieodtwarzania i niekopiowania informacji tekstowych oraz graficznych lub oprogramowania Kasyna.

2. Zasób WWW Kasyno

2.1. Zasób WWW Kasyno (dalej Kasyno) jtst przedstawiany takim, jak w danym momencie widzi go przed sobą Użytkownik. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność funkcjonału Kasyna z tym, jak go sobie wyobraża Klient lub z celem Klienta.

2.2. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za usterki w pracy komputera albo problemy z łącznością, a także za próby Użytkownika wykorzystać serwis na inne sposoby niż te, które były zalecane przez Kasyno.

2.3. Kasyno nie gwarantuje szybkiej, nieprzerywanej i bezbłędnej pracy. W przypadku wyniknięcia błędu na stronie, on zostanie usunięty w najkrótszym terminie. Lokal gier hazardowych używa wszystkich zachodów w celu zabezpieczenia Kasyna od złośliwych рrogramów oraz wirusów, Kasyno nie może zupełnie zagwarantować to, że oprogramowanie nie posiada takich problemów. Obowiązek zabezpieczenia swojego komputera osobistego od niekorzystnych programów oraz wirusów należy do samego Użytkownika. Kasyno ma prawo do zawieszenia pracy strony na termin przeprowadzenia prac profilaktycznych na kompleksie programowo-aparatowym.

2.4. W przypadku awarii, wyniknięcia usterek albo działania siły wyższej w trakcie pracy osób trzecich, współpracujących z Kasynem, jest możliwe zawieszenie pracy Lokalu. W takim wypadku wszystkie wyniki gier będą skasowane. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkowników w podobnych sytuacjach.

3. Rejestracja konta gry w Kasynie

3.1. Jeżeli w procesie rejestracji użytkownik podaje swoje realne dane osobowe, to otrzymuje dostęp do wszystkich sposobów doładowania oraz wycofania środków, włącznie z kartami plastikowymi, a takoż otrzymuje dostęp do programów bonusowych.

3.2. W razie podania wymyślonych albo niepełnych informacji o sobie, gracz nie może otrzymywać pewne bonusy, a w celu doładowania konta gry oraz wycofania wygranych gracz będzie miał dostępne wszystkie metody, oprócz płatniczych kart bankowych.

3.3. Gracz ma prawo do zmiany swojej ankiety na uproszczoną i w taki sposób zrezygnować z korzystania z kart plastikowych. Takie zgłoszenie należy wysłać do administrcji Kasyna odrazu po tym, jak użytkownik przejdzie rejestrację.

3.4. Rejestracja może być uważana za uproszczoną, jeżeli administracja Kasyna będzie uważać, że informacje o Graczu są niepełne lub niekorektne.

3.5. Jeżeli rejestracja była pełną (t.zn., informacje o plastikowej karcie płatniczej zostały wysłane i zgłoszenie Gracza o przyznaniu uproszczonej rejestracji nie nstąpiło), ale przy tym gracz podał błędne informacje o sobie, wtedy administracja Kasyna ma możliwość odwołać wypłatę środków, a konto gry zablokować.

3.6. Na życzenie Kasyna, w niektórych przypadkach Użytkownika może być poproszono o przedstawienie pewnych dokumentów w celu potwierdzenia podanych danych. Administracja kasyna ustala termin złożenia dokumentów, a takoż ich skład. Użytkownicy mogą zamknąć niektóre pola dokumentów (naprzykład, część numeru karty, adresu albo numer i serię paszportu). Działanie konta gry może być zawieszone na okres oczekiwania na dokumenty. W razie odmowy użytkownika dostarczyć poproszone dokumenty, konto gry może zostać zablokowane.

3.7. Użytkownik zgadza się z warunkami i zasadami wagera, a mianowicie z tym, że po to, żeby odegrać się, trzeba zrobić stawki na ogólną kwotę w wysokości bilansu przy doładowaniu, pomnożonemu o wager. Administracja kasyna może zmieniać wysokość wagera bez uprzedniego zawiadomienia gracza. Jeżeli na stronie nie jest wskazana ustalona wysokość wagera, wtedy należy wziąć pod uwagę wskaźnik standardowy 40.

3.8. Użytkownicy w niektórych krajach nie mogą odwiedzać serwis w siłę ograniczeń prawnych. Do nich należą: Włochy, Francja, Hiszpania, USA, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania. Użytkownik nie może przekazywać dane dostępu do konta osobistego i udostępniać gry osobom obcym i sronom trzecim.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo loginu i hasła, a także za wszystkie działania w Kasynie, dokonane z jego konta osobistego. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieporządanego dostępu do danych osobowych, użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym administrację Kasyna.

5. Użytkownik potwierdza, że odpowiedzialność za niewykonanie przepisów prawnych kraju, na terytorium którego on mieszka i ma dostęp do Kasyna, w zupełności ciąży na nim. Na podstawie naruszenia takich przepisów gracze mogą być usunięte od dalszego udziału w grach, a środki na koncie gry będą konfiskowane.

6. Kasyno zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego zamykania konta gry w przypadku naruszenia zasad Kasyna albo innej działalności przeciwprawnej z wykorzystaniem konta gry, bez uprzedniego poinformowania Użytkownika. Środki z konta gry naruszyciela mogą zostać skonfiskowane.

7. W Kasynie istnieje zakaz gry dla pracowników i ich najbliższego rodzeństwa.

8. Użytkownik nie może wymagać odszkodowania od Kasyna, jego pracowników, dyrektorów, kierowników, dystrybutorów, licensjalistów, filii oraz firm córecznych, partnerów medijnych, agencji reklamowych, agentów w następujących przypadkach: Użytkownik odwiedza serwis internetowy, ponownie korzysta z niego; Użytkownik wykorzystuje materiały, które już zostały rozmieszczone na serwisie; Użytkownik odwiedza serwer Kasyna albo wykorzystuje go; Użytkownik bierze udział w grze albo otrzymuje nagrodę.

9. Interes Użytkownika do wybranego serwisu internetowego nosi charakter personalny, a nie profesjonalny. Gracze odwiedzają Kasyno w celach rozrywkowych, właśnie dlatego wykorzystanie serwisu internetowego w innych celach jest bezwzględnie zabronione.

10. W Kasynie jest zabroniona praca urządzeń mechanicznych, elektronicznych, robotów oraz innych środków do podjęcia obliczeń matematycznych w każdej grze w Kasynie, a także wykorzystywanie obliczeń matematycznych i metody Martingaila, które mogą wpłynąć na wynik gry. Każde naruszenie zasad w procesie wykorzystania obliczeń albo urządzeń podobnych, mogą pociągnąć za sobą następujące konsekwencje: zakaz gry w Kasynie, konfiskacja środków do gry, nie przewyższających kwotę czystej wygranej. Poza tym, w takich wypadkach Użytkownicy mogą być wykluczone z akcji reklamowych i mogą być przeniesione do listy «Klientów z ograniczonym dostępem» do branży kasynowej, do której mają dostęp pozostałe kasyna-online. To wymaganie jest wykonywane bez zmian.

11. Kasyno zastrzega sobie prawo do wycofania środków z konta gry, wcześniej zawiadamiając Użytkownika w przypadku, jeżeli środki w ciągu sześciu miesięcy po dacie ostatniej operacji przebywały bez ruchu.

12. Tylko dział reklamy Kasyna proponuje rozwiązania, związane z propozycjami dotyczącymi akcji reklamowych. Kasyno zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego zawiadomienia Korzystacza zmieniać, przedłużać lub odwoływać akcje reklamowe o każdej porze i na każdej podstawie. Każdy Użytkownik, który nie wykonuje zasad prowadzenia akcji reklamowych, może być z niej wykluczony. Kierownictwo na swoje życzenie ma prawo odmówić Użytkownikom wzięcia udziału w akcji reklamowej.

13. W Kasynie działa metoda ograniczenia kont gier dla jednego gracza, jednej rodziny albo jednego adresu. Tylko administracja Kasyna może robić wyjątki, dla każdego przypadku osobno.

14. Każdy gracz po rejestracji ma tylko jedno konto gry. Gdy Użytkownik zasila swoje konto gry walutą inną, niż waluta konta gry, to ta kwota zostanie konwertowana zgodnie z bieżącym kursem w lokalu. Administracja kasyna zachowuje historie wszystkich operacji razem z podanymi kursami walut. Przy wypłacie wygranych działają następujące zasady: część wypłaty, która równa się lub jest większa od kwoty zakupu, jest wypłacana według kursu w momencie dokonania zakupu. I część wypłaty, przewyższająca wysokość zakupu, będzie wypłacana według kursu w dniu wypłaty. Naprzykład, Użytkownik wpłacił 100$ i odpowiednio otrzymał na rublowe konto gry 3 000 rubli, a jego wygrana wyniosła 600 rubli. Użytkownik składa wniosek o wypłacie mu 3 500 rubli do portfelu z walutą w dolarach. W danym momencie kurs wynosi 25 rubli. W rezultacie Użytkownik otrzyma 120 USD (3 000/30+500/25).

15. Wypłata w taki sposób odbywa się tylko w przypadku, kiedy system płatniczy został wykorzystany do zakupu żetonów wcześniej (w ciągu 2 miesięcy przed momentem złożenia wniosku).

16. Kasyno ma prawo wypłacać środki w inny sposób, niezależnie od wyboru gracza.

17. Zgodnie z międzynarodową praktyką w walce z praniem kosztów, Administracja Kasyna ma prawo powiadomić organy ścigania o podejrzanych transakcjach. Kasyno ma prawo zawiesić obsługiwanie konta gry i dokonywanie wypłat jego właścicielowi do momentu zakończenia dochodzenia w sprawie podejrzanych działań.

18. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na warunki i zasady, działające w celu wykorzystania środków bonusowych. W przypadku otrzymania bonusów do wycofania środków, istnieją dodatkowe warunki dla Odwiedzającego.

18.1. Bonus bezdepozytowy działa w ciągu 10 dni. Jeżeli w ciągu tego terminu Użytkownik nie wnosi depozytu, kwota bonusowa zostanie anulowana z konta bezpowrotnie.

18.2. Kwotę bonusową można wycofać z konta gry w przypadku, jeżeli Użytkownik wniesie depozyt. Kwota doładowania konta gry musi być nie mniej od kwoty, która znajduje się na koncie gry w momencie złożenia wniosku o wypłatę. Odrazu po dokonaniu doładowania konta kwota będzie dostępna do wycofania (odgrywka bonusowa i depozyt). Wypłata może być wysłana do e-portfelu lub na kartę, za pomocą której użytkownik wnosił depozyt.

18.3. Jeżeli Użytkownik doładowuje konto gry, ale przy tym nie wykorzystał kwotę bonusową, wtedy on musi odegrać bonus i kwotę doładowania. Kwota do wycofania będzie wynosiła: bonus + kwota doładowania, pomnożona o 40.

18.4. Środki bonusowe mogą być anulowane bezpowrotnie w przypadku, jeżeli Użytkownik spróbuje wycofać bonus, nie odgrywając go.

18.5. Kupon, wydawany Użytkownikowi do gry o realne pieniądze, pozwala wypłacić wygraną, która równa się sumie depozytów w dniu aktywacji kodu prezentowego Х 50 w ciągu miesiąca. Kwota końcowa nie może przekraczać 5 000 rubli.

19. Zakaz wykorzystania serwisu internetowego w celu dokonania operacji wymiany walut, włączając, ale nie ograniczając się tylko wymianą walut. Administracja Kasyna zastrzega sobie prawo do odpisywania prowizji od naruszycieli. Sposób wypłaty środków oraz wysokość prowizji ustala administrcja Kasyna.

20. Wszystkie zasady, opublikowane na stronie internetowej, są uważane za ważne w czasie rzeczewistym. Chronologia wprowadzenia zmian nie jest fiksowana.

21. Kasyno nie wysyła spamowych biuletynów na adres internetowy gracza. Użytkownicy otrzymują biuletyny informacyjne od Kasyna na podany numer telefonu w trakcie rejestracji konta gry albo w trakcie rejestracji w akcjach reklamowych lokalu.

22. Administracja lokalu zostawia za sobą prawo opubikować imię Użytkownika i państwo/miasto jego zamieszkania na Desce Honorowej Kasyna. Dane publikują się na liście graczy- zwyciężców, lub w innych materiałach, według wskazania administracji.

23. Minimalna kwota do wycofania z konta gry zależy od wybranego systemu płatniczego. Wartość bieżąca minimalnej kwoty wycofania jest podana w okienku przy wypełnieniu wniosku o wycofanie.

24. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od momentu wysłania wniosku kwota jednak nie została wypłacona z przyczyn, nie zależnych od Kasyna, wtedy ten wniosek zostanie odwołany, a kwota wypłaty zostanie przekazana na konto gry.

25. Jeżeli Użytkownik pomyłkowo otrzymuje na konto gry bonusowe lub realne kredyty, będą one odwołane, a wygrane otrzymane za te środki - konfiskowane. Jeżeli w wyniku błędu konwertacji Kasyno wypłaci Użytkownikowi kwotę większą, niż jemu się należy, administracja zostawia za sobą prawo odpisać z konta gry kwotę przepłaconą. Poza tym, odpisanie może odbyć się z tych kont gry, które według opinii administracji kasyna są związane z graczem, który otrzymał przepłatę, ale te konta zostały założone na osoby trzecie.

Porozumienie dodatkowe

Już wkrótce

OK